Praktijk Yes4Kids…

…is een kleinschalige psychologiepraktijk voor basis jeugd GGZ voor kinderen, jongeren en hun ouder(s). Yes4kids staat voor laagdrempeligheid. Het allerbelangrijkste is dat je je hier op je gemak voelt. Contact en vertrouwen zijn belangrijke kernwaarden. Zonder dat kun je je niet makkelijk openstellen en moeilijker stappen zetten. Ook werkt Yes4kids vanuit een systeemgerichte visie, niet alleen vanuit het aangemelde kind. Het gezin en school worden ook meegenomen.

Je kunt bij Yes4kids terecht met vragen over verschillende onderwerpen. Denk aan:

 • gedragsproblemen

 • problemen op school

 • vastlopen in contacten

 • weinig zelfvertrouwen

 • somberheid

 • nare dingen

 • de opvoeding

Voor wie?

Praktijk Yes4Kids is er voor jou. Voor jou als ouder. Voor jou als kind. Voor jou als jongere.

Vaak gaat het allemaal vanzelf en lukt het allemaal. Maar soms lukt het even niet. Je hebt bijvoorbeeld ruzie met je kind. Je bent boos op je vader of moeder. Of je maakt je zorgen. Dan kan het helpen om iemand erbij te vragen die wat verder wegstaat. En meedenkt over hoe nu verder.

Door wie?

Mijn naam is Jessica Brouwers. Ik ben orthopedagoog en GZ- psycholoog.

En gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren. Afgelopen vijfentwintig jaar heb ik in de jeugdzorg en ggz gewerkt. Sinds vijf jaar heb ik die twee werelden samengebracht in mijn eigen praktijk.

Naast het prachtige werk met de kinderen ben ik ook als supervisor werkzaam voor professionals in de GZ- opleiding, in het traject tot Orthopedagoog Generalist en bij (her)registratie in het SKJ register. Ik ben getrouwd en heb 2 kids. Daarom weet ik ook dat het grootbrengen van kinderen niet altijd even gemakkelijk is. Ga het maar doen als ouder! Je krijgt niet een gebruiksaanwijzing bij ieder kind.

Hoe?

Je stuurt een mail met je gegevens en je vraag. Binnen 2 werkdagen krijg je antwoord.

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Voor meer informatie bekijk de privacy- en cookieverklaring.

  of gebruik: info@yes4kids.nl.

  Vaak is dit een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek kijken we samen wat er aan de hand is en wat Yes4Kids voor jou kan betekenen. Op basis van dit gesprek volgt een indicatie voor het kostenplaatje.

  Er is altijd een verwijsbrief nodig. Meestal van de huisarts. Maar soms ook van een jeugdarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het team Jeugd en Gezinshulp (JGH). Dit kan verschillen per gemeente. Met een verwijsbrief wordt de hulp rechtstreeks vergoed. Maar je kunt er ook voor kiezen om de hulp zelf te betalen. Dan heb je geen verwijsbrief nodig.

  Werkwijze

  Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we met jou en je kind wat er aan de hand is.

  Soms is het direct duidelijk en is meteen een behandelvoorstel mogelijk. Soms nog niet en is er meer tijd nodig om dingen uit te zoeken. Hierbij kan diagnostiek helpen. Samen stellen we doelen op in een werkplan. Dit werkplan is altijd passend bij de situatie. Het helpt vaak om te horen hoe het op school gaat. Zeker als er daar problemen zijn. Alles gebeurt met jouw toestemming. Voor kinderen tot 16 jaar moet(en) de ouder(s) met gezag toestemming geven. Kinderen tussen 12 en 16 jaar worden betrokken bij beslissingen. Daarna gaan we aan de slag. Een traject duurt meestal 6 tot 12 gesprekken. Waar nodig wat langer.

  Er is altijd contact tussen de behandelaar (Jessica) en jou. Overdag worden vaak kinderen gezien dus dan kun je een voicemail of e- mail achterlaten. Je wordt meestal dezelfde dag of volgende dag teruggebeld of gemaild.

  Mocht er sprake zijn van crisis of nood kun je in het weekend (en buiten kantooruren) altijd de huisartsenpost benaderen of het Crisis Interventie team op 070- 3450506. In geval van vakantie of afwezigheid van Jessica kun je waar nodig terecht bij de verwijzer/ huisarts. In geval van langdurig ziek zijn van Jessica is er een samenwerking met een collega. In dat geval zullen haar gegevens duidelijk worden vermeld op deze website.

  Praktijk Yes4kids werkt via beveiligd mailen (Zorgmail en Zorgdomein). Indien gewenst kan de communicatie ook via Whats App verlopen.

  Kosten

  Zorg die wordt vergoed

  Vaak wordt de hulp vergoed via de Gemeente. Praktijk Yes4Kids heeft een contract voor de regio Haaglanden (de H9 gemeenten). Dit zijn de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de gezamenlijke website van de gemeenten www.jeugdhulphaaglanden.nl. Hier wordt uitgelegd hoe de toegang tot de jeugdhulp is geregeld per gemeente.

  Wat nodig is voor Yes4Kids, is een verwijsbrief voor basis GGZ. Afgegeven door de huisarts, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd en Gezinshulp. Hierin staan de basisgegevens (NAW), AGB- code van de hulpverlener en de hulpvraag. Het advies is om voor aanmelding contact op te nemen met Yes4kids om nadere toelichting te krijgen over de juiste verwijsbrief.

  Mocht je de hulp zelf willen betalen is dat uiteraard ook mogelijk. Kosten per sessie: € 122,53 sessie (ongeveer 45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging). U krijgt de factuur op de eerste dag van de maand over de uren die zijn gemaakt in de afgelopen maand. Deze factuur ontvangt u per e- mail.

  De kosten voor een verslag of voor een intelligentie onderzoek worden op aanvraag specifiek berekend.

  Zorg die niet wordt vergoed

  De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze zijn voor 2024: €122,53 (sessie van 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd)

  Niet nakomen van een afspraak

  Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Yes4Kids genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 is het tarief €55,-

  Wachttijd

  Helaas zijn er zoveel kinderen aangemeld dat er momenteel sprake is van een opnamestop. Mochten kinderen weer aangemeld kunnen worden zal dit hier vermeld worden (20 juni 2024).

  Aangesloten bij

  Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden Kind & Jeugd Haaglanden – https://vrijgevestigdenjeugdggzhaaglanden.nl/

  Vereniging EMDR Nederland EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken

  Landelijke Vereniging voor psychologen en psychotherapeuten (LVVP) Welkom bij de LVVP

  Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Over het BIG-register | BIG-register (bigregister.nl)

  Kosten

  Zorg die wordt vergoed

  Vaak wordt de hulp vergoed via de Gemeente. Praktijk Yes4Kids heeft een contract voor de regio Haaglanden (de H9 gemeenten). Dit zijn de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de gezamenlijke website van de gemeenten www.jeugdhulphaaglanden.nl. Hier wordt uitgelegd hoe de toegang tot de jeugdhulp is geregeld per gemeente.

  Wat nodig is voor Yes4Kids, is een verwijsbrief voor basis GGZ. Afgegeven door de huisarts, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd en Gezinshulp. Hierin staan de basisgegevens (NAW), AGB- code van de hulpverlener en de hulpvraag. Het advies is om voor aanmelding contact op te nemen met Yes4kids om nadere toelichting te krijgen over de juiste verwijsbrief.

  Mocht je de hulp zelf willen betalen is dat uiteraard ook mogelijk. Kosten per sessie: € 122,53 sessie (ongeveer 45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging). U krijgt de factuur op de eerste dag van de maand over de uren die zijn gemaakt in de afgelopen maand. Deze factuur ontvangt u per e- mail.

  De kosten voor een verslag of voor een intelligentie onderzoek worden op aanvraag specifiek berekend.

  Zorg die niet wordt vergoed

  De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze zijn voor 2024: €122,53 (sessie van 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd)

  Niet nakomen van een afspraak

  Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Yes4Kids genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 is het tarief €55,-

  Wachttijd

  Kinderen kunnen weer aangemeld worden voor de basis GGZ, mindfulness training of voor Supervisie. De wachttijd is momenteel 8-10 weken (23 mei 2024).

  Aangesloten bij

  Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden Kind & Jeugd Haaglanden – https://vrijgevestigdenjeugdggzhaaglanden.nl/

  Vereniging EMDR Nederland EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken

  Landelijke Vereniging voor psychologen en psychotherapeuten (LVVP) Welkom bij de LVVP

  Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Over het BIG-register | BIG-register (bigregister.nl)

  Kosten

  Zorg die wordt vergoed

  Vaak wordt de hulp vergoed via de Gemeente. Praktijk Yes4Kids heeft een contract voor de regio Haaglanden (de H9 gemeenten). Dit zijn de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de gezamenlijke website van de gemeenten www.jeugdhulphaaglanden.nl. Hier wordt uitgelegd hoe de toegang tot de jeugdhulp is geregeld per gemeente.

  Wat nodig is voor Yes4Kids, is een verwijsbrief voor basis GGZ. Afgegeven door de huisarts, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd en Gezinshulp. Hierin staan de basisgegevens (NAW), AGB- code van de hulpverlener en de hulpvraag. Het advies is om voor aanmelding contact op te nemen met Yes4kids om nadere toelichting te krijgen over de juiste verwijsbrief.

  Mocht je de hulp zelf willen betalen is dat uiteraard ook mogelijk. Kosten per sessie: € 122,53 sessie (ongeveer 45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging). U krijgt de factuur op de eerste dag van de maand over de uren die zijn gemaakt in de afgelopen maand. Deze factuur ontvangt u per e- mail.

  De kosten voor een verslag of voor een intelligentie onderzoek worden op aanvraag specifiek berekend.

  Zorg die niet wordt vergoed

  De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze zijn voor 2024: €122,53 (sessie van 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd)

  Niet nakomen van een afspraak

  Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Yes4Kids genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 is het tarief €55,-

  Wachttijd

  Kinderen kunnen weer aangemeld worden voor de basis GGZ, mindfulness training of voor Supervisie. De wachttijd is momenteel 8-10 weken (23 mei 2024).

  Aangesloten bij

  Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden Kind & Jeugd Haaglanden – https://vrijgevestigdenjeugdggzhaaglanden.nl/

  Vereniging EMDR Nederland EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken

  Landelijke Vereniging voor psychologen en psychotherapeuten (LVVP) Welkom bij de LVVP

  Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Over het BIG-register | BIG-register (bigregister.nl)