Praktijk Yes4Kids…

…is een psychologiepraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouder(s). Je kunt er terecht met vragen over verschillende onderwerpen denk aan:

 • gedragsproblemen

 • problemen op school

 • vastlopen in contacten

 • weinig zelfvertrouwen

 • somberheid

 • nare dingen

 • de opvoeding

Covid-19 & Praktijk Yes4Kids

Sinds de uitbraak van het Coronavirus wordt bij Yes4Kids gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Lees hier meer over de uitgebreide richtlijnen of raadpleeg de poster van de LVVP. De behandeling in de praktijk kan nog steeds doorgaan met onderstaande afspraken. Het is ook mogelijk online gesprekken te hebben.

 • houd 1,5 meter afstand

 • was regelmatig je handen

 • blijf thuis als je klachten hebt (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts)

 • gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst (aanwezig in praktijk)

 • Bij twijfel neem contact op

Voor wie?

Praktijk Yes4Kids is er voor jou. Voor jou als ouder. Voor jou als kind. Voor jou als jongere.

Vaak gaat het allemaal vanzelf en lukt het allemaal. Maar soms lukt het even niet. Je hebt bijvoorbeeld ruzie met je kind. Je bent boos op je vader of moeder. Of je maakt je zorgen. Dan kan het helpen om iemand erbij te vragen die wat verder wegstaat. En meedenkt over hoe nu verder.

Door wie?

Mijn naam is Jessica Brouwers. Ik ben orthopedagoog en GZ- psycholoog.

En gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren. Afgelopen twintig jaar heb ik in de jeugdzorg en ggz gewerkt. Nu breng ik die twee werelden samen in mijn praktijk. Naast mijn eigen praktijk werk ik bij de Opvoedpoli als hoofdbehandelaar. Ik ben getrouwd en heb 2 kids. Daarom weet ik ook dat het grootbrengen van kinderen niet altijd even gemakkelijk is. Ga het maar doen als ouder! Je krijgt niet een gebruiksaanwijzing bij ieder kind.

Hoe?

Je stuurt een mail met je gegevens en je vraag. Binnen 2 werkdagen krijg je antwoord.

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Voor meer informatie bekijk de privacy- en cookieverklaring.

  of gebruik: info@yes4kids.nl.

  Vaak is dit een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek kijken we samen wat er aan de hand is en wat Yes4Kids voor jou kan betekenen. Op basis van dit gesprek volgt een indicatie voor het kostenplaatje.

  Er is altijd een verwijsbrief nodig. Meestal van de huisarts. Maar soms ook van een jeugdarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het team Jeugd en Gezinshulp (JGH). Dit kan verschillen per gemeente. Met een verwijsbrief wordt de hulp rechtstreeks vergoed. Maar je kunt er ook voor kiezen om de hulp zelf te betalen. Dan heb je geen verwijsbrief nodig.

  Werkwijze

  Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we met jou en je kind wat er aan de hand is.

  Soms is het direct duidelijk en is meteen een behandelvoorstel mogelijk. Soms nog niet en is er meer tijd nodig om dingen uit te zoeken. Hierbij kan diagnostiek helpen. Samen stellen we doelen op in een werkplan. Dit werkplan is altijd passend bij de situatie. Het helpt vaak om te horen hoe het op school gaat. Zeker als er daar problemen zijn. Alles gebeurt met jouw toestemming. Voor kinderen tot 16 jaar moet(en) de ouder(s) met gezag toestemming geven. Kinderen tussen 12 en 16 jaar worden betrokken bij beslissingen.

  Kosten

  Zorg die wordt vergoed

  Vaak wordt de hulp vergoed via de Gemeente. Praktijk Yes4Kids heeft een contract voor de regio Haaglanden (de H10 gemeenten). Dit zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de website van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Hier wordt uitgelegd hoe de toegang tot de jeugdhulp is geregeld per gemeente.

  Wat nodig is voor Yes4Kids, is een verwijsbrief voor basis GGZ. Afgegeven door de huisarts, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd en Gezinshulp. Hierin staan de basisgegevens (NAW), AGB- code van de hulpverlener en de hulpvraag. Het advies is om voor aanmelding contact op te nemen om nadere toelichting te krijgen over de juiste verwijsbrief.

  Mocht je de hulp zelf willen betalen is dat ook mogelijk. Kosten per sessie: € 114,41 sessie van ongeveer 45 minuten.

  Zorg die niet wordt vergoed

  De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).
  2021: €114,41 (sessie van 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd)

  Niet nakomen van een afspraak

  Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Yes 4 Kids genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2023 is het tarief €55,-

  Wachttijd

  Helaas is de wachtlijst dusdanig groot dat er sprake is van een opnamestop. Op dit moment kunnen er dus geen kinderen aangemeld worden. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier op de website aangegeven (25 juli 2023).

  Aangesloten bij

  Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden Kind & Jeugd Haaglanden – Welkom (zzpjeugdggzhaaglanden.nl)

  Vereniging EMDR Nederland EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken

  Landelijke Vereniging voor psychologen en psychotherapeuten (LVVP) Welkom bij de LVVP

  Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Over het BIG-register | BIG-register (bigregister.nl)