Praktijk Yes4Kids…

…is een psychologiepraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouder(s). Je kunt er terecht met vragen over verschillende onderwerpen denk aan:

  • gedragsproblemen

  • problemen op school

  • vastlopen in contacten

  • weinig zelfvertrouwen

  • somberheid

  • nare dingen

  • de opvoeding

Voor wie?

Praktijk Yes4Kids is er voor jou. Voor jou als ouder. Voor jou als kind. Voor jou als jongere.

Vaak gaat het allemaal vanzelf en lukt het allemaal. Maar soms lukt het even niet. Je hebt bijvoorbeeld ruzie met je kind. Je bent boos op je vader of moeder. Of je maakt je zorgen. Dan kan het helpen om iemand erbij te vragen die wat verder wegstaat. En meedenkt over hoe nu verder.

Door wie?

Mijn naam is Jessica Brouwers. Ik ben orthopedagoog en GZ- psycholoog.

En gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren. Afgelopen twintig jaar heb ik in de jeugdzorg en ggz gewerkt. Nu breng ik die twee werelden samen in mijn praktijk. Naast mijn eigen praktijk werk ik bij de Opvoedpoli als hoofdbehandelaar. Ik ben getrouwd en heb 2 kids. Daarom weet ik ook dat het grootbrengen van kinderen niet altijd even gemakkelijk is. Ga het maar doen als ouder! Je krijgt niet een gebruiksaanwijzing bij ieder kind.

Hoe?

Je stuurt een mail met je gegevens en je vraag. Binnen 2 werkdagen krijg je antwoord.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Voor meer informatie bekijk de privacy- en cookieverklaring.

of gebruik: info@yes4kids.nl.

Vaak is dit een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek kijken we samen wat er aan de hand is en wat Yes4Kids voor jou kan betekenen. Op basis van dit gesprek volgt een indicatie voor het kostenplaatje.

Er is altijd een verwijsbrief nodig. Meestal van de huisarts. Maar soms ook van een jeugdarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het team Jeugd en Gezinshulp (JGH). Dit kan verschillen per gemeente. Met een verwijsbrief wordt de hulp rechtstreeks vergoed. Maar je kunt er ook voor kiezen om de hulp zelf te betalen. Dan heb je geen verwijsbrief nodig.

Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we met jou en je kind wat er aan de hand is.

Soms is het direct duidelijk en is meteen een behandelvoorstel mogelijk. Soms nog niet en is er meer tijd nodig om dingen uit te zoeken. Hierbij kan diagnostiek helpen. Samen stellen we doelen op in een werkplan. Dit werkplan is altijd passend bij de situatie. Het helpt vaak om te horen hoe het op school gaat. Zeker als er daar problemen zijn. Alles gebeurt met jouw toestemming. Voor kinderen tot 16 jaar moet(en) de ouder(s) met gezag toestemming geven. Kinderen tussen 12 en 16 jaar worden betrokken bij beslissingen.

Kosten

Zorg die wordt vergoed

Vaak wordt de hulp vergoed via de Gemeente. Wat dan nodig is, is een verwijsbrief voor basis GGZ van de huisarts, schoolarts, het Centrum Jeugd en Gezin of team Jeugd en Gezinshulp. Hierin staan de basisgegevens (NAW), AGB- code van de hulpverlener en de hulpvraag. Momenteel is er veel te doen om de financiering. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit op de website vermeld. Het advies is om voor aanmelding contact op te nemen om e.e.a toe te lichten zodat de juiste verwijsbrief afgegeven kan worden.

Mocht je de hulp zelf willen betalen is dat ook mogelijk. Kosten per sessie: € 105,25

Zorg die niet wordt vergoed

De laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).
2019: €105,25 (sessie van 45 minuten)

Niet nakomen van een afspraak

Een niet nagekomen afspraak wordt helaas niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, is Yes 4 Kids genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of “no show” (niet komen zonder afmelding). Voor 2019 is het tarief €50,-

Wachttijd

De gemiddelde tijd bedraagt momenteel 8 tot 10 weken. Dit geldt zowel voor de intake als start behandeling.